Kataloge

Carina / Principal Galaxies Catalogue (PGC)

«Catalogue of Principal Galaxies» Paturel et al., 1989 [144]
PGC RA Dec Type Dim Btot HRV PA Names
PGC 18330 06 03 00.4 -51 55 53 S 1.4 x .1 16.7 35 ESO 205-17
PGC 18464 06 08 23.7 -52 30 40 LB 1.7 x .9 12.4 4514 118 NGC 2191, ESO 160-14
PGC 18500 06 09 15.0 -51 04 32 S 1.3 x .1 16.1 94 ESO 205-25
PGC 18505 06 09 24.4 -52 18 09 S .8 x .6 15.7 ESO 205-26
PGC 18640 06 13 00.9 -52 27 43 .8 x .3 15.2 35 ESO 205-33
PGC 18653 06 13 18.4 -51 19 02 SB 1.3 x 1.2 13.9 ESO 205-34, IRAS 6121-5117
PGC 18663 06 13 35.5 -53 14 03 SB M 1.3 x .9 15.0 15 ESO 160-19
PGC 18689 06 14 30.1 -53 56 31 S R 1.1 x .6 14.9 6 ESO 160-20
PGC 18707 06 15 07.0 -50 47 40 S 1.1 x .1 16.2 25 ESO 205-37
PGC 18737 06 15 59.2 -54 48 56 S 1.0 x .4 15.3 35 ESO 160-21
PGC 18745 06 16 12.9 -51 50 26 E 1.2 x .6 15.3 2 ESO 206-1
PGC 18756 06 16 41.7 -51 36 05 L .7 x .2 16.3 21 ESO 206-3
PGC 18887 06 21 43.4 -52 41 33  x  15320
PGC 18962 06 23 56.9 -54 59 36 S 1.0 x .1 17.4 17 ESO 161-3
PGC 18988 06 24 49.0 -54 14 49  x  14240
PGC 19006 06 25 23.3 -54 03 19  x  14180
PGC 19020 06 25 44.6 -53 59 52  x  13330
PGC 19021 06 25 48.8 -53 59 36  x  13800
PGC 19023 06 25 52.3 -54 03 09  x  14400
PGC 19029 06 25 57.1 -54 27 50  x  18470
PGC 19034 06 26 05.3 -54 02 03 M .5 x .3 16.4 14263 ESO 161-6
PGC 19036 06 26 07.1 -53 59 42  x  18900
PGC 19037 06 26 08.1 -54 40 28  x  15568
PGC 19044 06 26 19.4 -53 41 35 E M .9 x .6 15.4 ESO 161-7A
PGC 19045 06 26 19.4 -53 41 35 E M .7 x .3 16.4 16200 ESO 161-7
PGC 19046 06 26 20.8 -54 15 32  x  14860
PGC 19051 06 26 34.6 -54 21 26  x  15730
PGC 19052 06 26 35.9 -54 29 31  x  15910
PGC 19056 06 26 47.9 -54 24 07  x  13800
PGC 19057 06 26 49.6 -54 32 35  x  15910
PGC 19058 06 26 51.4 -54 34 37  x  15649
PGC 19067 06 27 08.8 -54 05 31  x  15680
PGC 19068 06 27 09.0 -54 22 25  x  16670
PGC 19071 06 27 16.2 -53 45 57  x  9000 FAIR 814
PGC 19080 06 27 24.7 -54 30 34  x  15889
PGC 19085 06 27 36.0 -54 26 58 E 1.4 x .6 16.5 14520 124 ESO 161-8
PGC 19087 06 27 41.0 -54 27 16  x  16640
PGC 19088 06 27 41.0 -54 35 35  x  15700
PGC 19089 06 27 43.7 -54 27 20  x  16210
PGC 19090 06 27 44.6 -54 26 46  x  13360
PGC 19091 06 27 47.1 -54 25 11  x  16790
PGC 19101 06 28 18.7 -54 15 09  x  16140
PGC 19103 06 28 23.8 -53 53 49 M .4 x .3 16.2 ESO 161-9
PGC 19107 06 28 29.2 -54 22 48  x  14680
PGC 19109 06 28 34.2 -54 23 56  x  14930
PGC 19110 06 28 34.3 -52 50 20  x  32573
PGC 19120 06 29 03.1 -54 23 12  x  14530
PGC 19140 06 29 47.8 -54 48 02 M .3 x .3 16.6 14080 ESO 161-10
PGC 19141 06 29 48.1 -54 26 44  x  14810
PGC 19142 06 29 48.3 -54 47 33 M .4 x .2 16.9 ESO 161-10A
PGC 19158 06 30 26.0 -54 45 34 M .4 x .2 17.5 ESO 161-12
PGC 19160 06 30 27.9 -54 45 12 M .4 x .3 16.6 ESO 161-12A
PGC 19180 06 31 09.7 -52 25 08 IB 1.3 x 1.1 17.1 1190 ESO 206-16
PGC 19188 06 31 24.7 -54 51 45 RM .4 x .2 17.2 ESO 161-14
PGC 19189 06 31 27.3 -54 51 31 M .3 x .3 17.1 ESO 161-14A
PGC 19289 06 35 19.9 -55 10 20 L R .9 x .6 15.6 17000 140 ESO 161-16, FAIR 817
PGC 19295 06 35 27.4 -54 27 20 S 1.0 x .5 15.3 12800 54 ESO 161-17, FAIR 818
PGC 19298 06 35 34.8 -55 11 03 M .7 x .4 15.6 ESO 161-18
PGC 19326 06 37 17.3 -55 21 40 SBR 1.1 x 1.0 14.8 15400 170 ESO 161-19, FAIR 819
PGC 19348 06 38 19.1 -54 00 21 M .4 x .1 17.8 ESO 161-20
PGC 19349 06 38 19.6 -51 57 02 S 1.6 x .3 15.5 0 ESO 206-17
PGC 19350 06 38 23.3 -53 59 56 M .3 x .2 18.1 ESO 161-20A
PGC 19367 06 38 52.2 -54 17 23 S 1.3 x .2 15.6 122 ESO 161-21
PGC 19374 06 39 21.3 -51 02 43 M .6 x .2 17.1 107 ESO 206-18
PGC 19375 06 39 24.1 -51 02 49 M .4 x .2 17.2 ESO 206-18A
PGC 19431 06 41 22.4 -51 24 45 S .8 x .5 15.2 177 ESO 206-19
PGC 19441 06 41 36.7 -50 57 58 E M 23.3 x 15.4 7.8 229 70 Carina, ESO 206-20A
PGC 19444 06 41 38.8 -56 25 11 S .7 x .3 16.5 160 ESO 161-22
PGC 19505 06 43 48.3 -51 29 26 S .9 x .7 15.2 ESO 206-22, IRAS 6426-5126
PGC 19515 06 44 02.9 -55 54 34 S 1.0 x .5 15.0 173 ESO 161-23, IRAS 6431-5551
PGC 19517 06 44 08.0 -56 41 22 M 1.0 x .6 14.6 10196 ESO 161-24, IRAS 6431-5637
PGC 19556 06 45 45.4 -55 32 11 M .9 x .7 14.9 ESO 161-25
PGC 19628 06 48 00.0 -57 48 51 SB .8 x .7 14.9 70 ESO 122-6, IRAS 6472-5745
PGC 19653 06 48 58.0 -52 42 28  x  17800 FAIR 820
PGC 19668 06 49 39.3 -57 15 16 SB 1.2 x .5 15.2 11200 87 ESO 161-26, FAIR 821
PGC 19694 06 50 18.4 -55 49 12 M .7 x .2 16.4 ESO 161-27A
PGC 19695 06 50 20.8 -55 49 30 M .8 x .6 15.1 ESO 161-27
PGC 19699 06 50 28.9 -57 07 07 S 1.2 x .2 15.9 76 ESO 161-28, IRAS 6495-5703
PGC 19705 06 50 39.9 -52 08 25 SB 2.2 x 1.5 14.1 1085 6 ESO 207-7
PGC 19722 06 51 05.1 -56 34 34 SB 1.0 x .6 15.5 118 ESO 161-29
PGC 19726 06 51 07.4 -64 08 47 L .7 x .5 15.5 ESO 87-48
PGC 19769 06 52 38.0 -58 53 28 M .6 x .5 15.1 ESO 122-8
PGC 19797 06 53 17.8 -59 10 37 S 1.1 x .2 15.8 17 ESO 122-9, IRAS 6525-5906
PGC 19816 06 53 59.1 -63 13 05 S 1.5 x .2 15.8 121 ESO 87-50
PGC 19819 06 54 08.9 -63 37 30 L R .8 x .4 15.4 135 ESO 87-51
PGC 19837 06 54 43.8 -51 57 12 IB .6 x .6 16.5 71 ESO 207-9
PGC 19845 06 54 57.4 -63 11 51 S 1.0 x .2 16.8 15 ESO 87-53
PGC 19848 06 55 01.2 -53 08 14 IB 1.1 x .6 16.3 100 ESO 162-1
PGC 19849 06 55 01.3 -63 45 04 S 1.0 x .5 15.4 118 ESO 87-55
PGC 19894 06 56 20.4 -54 03 56 S 1.0 x .9 14.7 65 ESO 162-2
PGC 19895 06 56 21.6 -62 50 39 L R 1.2 x .5 15.4 9020 168 ESO 87-56, FAIR 263
PGC 19901 06 56 32.4 -55 48 33 S .9 x .2 16.6 24 ESO 162-3
PGC 19910 06 56 57.3 -52 31 10 S .9 x .3 15.6 93 ESO 207-10
PGC 19911 06 56 59.7 -62 49 21  x  9470 FAIR 264
PGC 19934 06 57 59.2 -58 16 27 M .4 x .2 17.0 ESO 122-10
PGC 19935 06 58 00.5 -58 15 30 M .6 x .2 16.8 ESO 122-10A
PGC 19937 06 58 02.0 -52 59 27 .3 x .1 18.7 5365 54 ESO 162-4
PGC 19961 06 59 04.7 -59 07 38 S M 2.8 x .8 13.7 ESO 122-11A
PGC 19962 06 59 04.7 -59 07 38 S M 1.0 x .6 14.7 ESO 122-11, IRAS 6583-5903
PGC 19973 06 59 31.5 -53 11 15 SB 1.2 x .6 15.9 11 ESO 162-5
PGC 19989 07 00 12.2 -53 18 18 S 1.3 x .3 15.7 156 ESO 162-6, FAIR 822
PGC 20025 07 01 45.7 -55 18 25 L 1.0 x .1 17.1 156 ESO 162-7
PGC 20078 07 03 39.6 -54 49 48  x  13600 FAIR 824
PGC 20084 07 03 55.5 -53 57 22 S 1.1 x .5 15.1 70 ESO 162-8
PGC 20095 07 04 05.6 -53 18 16 S .9 x .2 16.6 4 ESO 162-9
PGC 20098 07 04 18.2 -58 42 06 M .2 x .1 17.8 38 ESO 122-12
PGC 20125 07 05 17.4 -58 31 14 SB 3.4 x 1.6 13.6 SGC
PGC 20160 07 06 38.2 -54 09 03 S .7 x .5 15.8 14 ESO 162-10
PGC 20170 07 06 56.6 -61 09 17 LB 1.2 x .8 14.2 SGC
PGC 20182 07 07 22.9 -58 23 37 S .7 x .4 16.2 81 ESO 122-13
PGC 20226 07 08 22.9 -60 56 35 S .9 x .4 15.8 64 ESO 122-14
PGC 20257 07 09 10.7 -51 28 01 I 1.2 x 1.0 15.4 ESO 207-22
PGC 20294 07 10 06.4 -63 15 43 .8 x .6 13.9 2357 99 ESO 88-4, IRAS 7096-6310
PGC 20326 07 10 52.8 -51 48 21 LB 1.3 x .7 14.7 170 ESO 207-25
PGC 20368 07 11 47.7 -53 34 31 S .9 x .4 15.8 21 ESO 162-11
PGC 20370 07 11 55.0 -60 23 56 S 1.2 x .3 15.8 84 ESO 122-15
PGC 20376 07 12 03.5 -60 30 32 LB M 1.0 x .8 14.6 155 ESO 122-16, FAIR 26
PGC 20382 07 12 11.3 -53 23 32 M .7 x .4 16.0 86 ESO 162-12
PGC 20422 07 13 17.4 -51 43 19 S R .9 x .9 17.1 2312 ESO 207-26
PGC 20423 07 13 20.4 -51 42 19 .8 x .2 16.0 157 ESO 207-27
PGC 20435 07 13 35.4 -55 49 02 S .9 x .6 15.2 157 ESO 162-13
PGC 20438 07 13 42.8 -51 36 52  x  9300 FAIR 828
PGC 20494 07 15 06.8 -51 29 31 M .3 x .1 17.6 ESO 207-30A
PGC 20496 07 15 07.3 -51 29 44 M .5 x .5 15.9 13082 164 ESO 207-30
PGC 20505 07 15 15.5 -53 07 03 S R .7 x .5 15.8 45 ESO 162-14
PGC 20510 07 15 23.2 -55 04 34 SB 1.5 x 1.0 14.1 120 ESO 162-15
PGC 20511 07 15 25.8 -51 39 45 S .9 x .3 16.4 103 ESO 207-32
PGC 20512 07 15 28.1 -54 31 40 S 1.1 x .7 14.8 87 ESO 162-16
PGC 20531 07 15 54.2 -57 20 36 S 2.0 x .7 13.5 1130 62 ESO 162-17, IRAS 7149-5715
PGC 20550 07 16 29.7 -52 05 14 S .7 x .4 15.3 2505 48 ESO 208-1
PGC 20556 07 16 38.4 -62 20 40 SB 3.2 x .9 13.2 3275 177 NGC 2369, ESO 122-18, IRAS 7160-6215
PGC 20569 07 16 56.9 -57 59 58 S 1.0 x .4 15.1 33 ESO 122-17
PGC 20593 07 17 41.5 -55 58 31 S 1.3 x .3 15.4 135 ESO 162-18
PGC 20619 07 18 15.4 -52 37 00  x  5500 FAIR 829
PGC 20623 07 18 21.0 -57 45 22 E .8 x .3 15.3 102 ESO 123-1
PGC 20635 07 18 35.5 -57 24 42 IB 1.5 x 1.0 15.4 SGC
PGC 20640 07 18 43.8 -62 56 07 SB M 1.8 x 1.2 13.7 3213 33 NGC 2369A, ESO 88-8, IRAS 7182-6250
PGC 20658 07 19 05.2 -59 00 31 M .7 x .3 15.2 98 ESO 123-2
PGC 20659 07 19 05.5 -53 16 37 S .9 x .3 16.1 0 ESO 162-19
PGC 20662 07 19 08.9 -58 50 31 S 1.0 x .3 16.4 161 ESO 123-3
PGC 20667 07 19 17.3 -54 17 38 S 1.2 x 1.0 14.4 ESO 162-20
PGC 20684 07 19 38.0 -55 19 09 S .8 x .5 15.4 10 ESO 162-21
PGC 20694 07 19 57.4 -63 04 00 SB 1.6 x 1.4 13.4 3060 NGC 2381, ESO 88-10, FAIR 266, IRAS 7194-6258
PGC 20717 07 20 29.7 -62 03 13 SB M 1.5 x 1.4 14.0 NGC 2369B, ESO 123-5, IRAS 7199-6157
PGC 20718 07 20 31.2 -58 03 49 S M 1.4 x .3 14.8 1088 21 ESO 123-4
PGC 20736 07 20 53.6 -58 13 03 S .9 x .2 16.6 98 ESO 123-6
PGC 20743 07 21 01.1 -58 37 27 S .9 x .3 15.9 135 ESO 123-7
PGC 20865 07 22 51.2 -62 01 41 S 2.1 x .9 14.4 144 ESO 123-9, IRAS 7222-6155
PGC 20868 07 22 52.8 -58 45 05 S .8 x .5 15.8 35 ESO 123-8
PGC 20883 07 23 09.5 -60 30 00 S 1.0 x .6 15.5 147 ESO 123-10, IRAS 7224-6024
PGC 20895 07 23 32.0 -53 38 16  x  17100 FAIR 830
PGC 20961 07 25 06.9 -63 32 03 S .8 x .6 15.5 10190 150 ESO 88-13, FAIR 267
PGC 20993 07 25 49.5 -51 53 52 S 1.2 x .1 16.7 18 ESO 208-8
PGC 20997 07 25 51.2 -52 20 40 S 1.2 x .2 15.7 90 ESO 208-9
PGC 21001 07 25 59.3 -51 16 11 S 1.0 x .2 16.2 46 ESO 208-10
PGC 21006 07 26 09.0 -52 26 54 S .8 x .1 17.2 170 ESO 208-11, IRAS 7249-5220
PGC 21038 07 27 12.1 -51 22 16 SB 1.1 x .9 14.6 19 ESO 208-15
PGC 21041 07 27 14.2 -64 06 18 S .8 x .1 17.6 96 ESO 88-14
PGC 21062 07 28 06.6 -62 21 45 LB M 1.3 x .9 13.7 3248 35 IC 2200A, ESO 123-11
PGC 21075 07 28 17.7 -62 21 04 S 1.2 x .7 14.0 3123 58 IC 2200, ESO 123-12, IRAS 7276-6214
PGC 21076 07 28 19.0 -62 53 40 S 1.7 x .2 15.8 71 ESO 88-15
PGC 21083 07 28 34.6 -54 20 04 S .9 x .7 15.1 120 ESO 163-1
PGC 21106 07 28 59.2 -51 26 53 S .8 x .4 16.0 125 ESO 208-17
PGC 21112 07 29 06.0 -59 13 18 SB .9 x .6 16.0 33 ESO 123-13
PGC 21121 07 29 19.3 -56 49 31 S .9 x .6 15.2 59 ESO 163-2
PGC 21130 07 29 35.0 -58 45 26 S .7 x .5 15.9 20 ESO 123-14, IRAS 7285-5838
PGC 21155 07 30 11.6 -62 15 05 S 2.8 x 1.9 12.9 3184 81 NGC 2417, ESO 123-15, IRAS 7295-6208
PGC 21167 07 30 23.9 -61 47 24 SB 1.8 x .6 14.7 109 ESO 123-16, IRAS 7297-6141
PGC 21171 07 30 27.9 -53 01 53 L 1.3 x .4 15.3 2 ESO 163-3
PGC 21175 07 30 40.8 -62 01 31 LB 1.3 x .5 14.6 58 ESO 123-17
PGC 21191 07 30 59.4 -51 51 01 .7 x .4 15.5 12037 115 ESO 208-18, IRAS 7296-5144
PGC 21203 07 31 24.3 -53 55 51 S R .8 x .7 15.2 ESO 163-4, IRAS 7303-5349
PGC 21211 07 31 42.2 -52 59 04 2.2 x .6 14.3 97 ESO 163-5
PGC 21217 07 31 47.7 -53 29 23 LB 1.1 x .5 15.1 51 ESO 163-6
PGC 21256 07 33 02.1 -57 51 34  x  FAIR 27
PGC 21308 07 34 18.0 -52 07 08 S 1.0 x .3 16.1 20 ESO 208-23
PGC 21319 07 34 47.3 -52 24 22 M .4 x .2 17.0 12193 177 ESO 208-24
PGC 21320 07 34 47.7 -52 24 48 M .4 x .2 17.3 ESO 208-24A
PGC 21339 07 35 08.5 -55 17 12 IB 1.2 x 1.0 15.6 ESO 163-7
PGC 21351 07 35 33.2 -54 29 07 SB 1.3 x .8 15.3 16 ESO 163-8
PGC 21379 07 36 35.1 -61 36 13 S .7 x .3 16.5 41 ESO 123-18
PGC 21413 07 37 19.8 -52 44 27 L 1.1 x .8 14.7 25 ESO 163-9
PGC 21429 07 37 37.0 -52 18 16 S 1.7 x .2 15.5 167 ESO 208-31
PGC 21430 07 37 37.1 -52 16 57 SBR .9 x .4 15.8 126 ESO 208-30, IRAS 7363-5210
PGC 21445 07 37 53.4 -55 10 59 SB 1.2 x 1.1 14.2 ESO 163-10
PGC 21453 07 38 05.4 -55 11 24 SB 2.6 x .6 14.0 3 ESO 163-11, IRAS 7369-5504
PGC 21454 07 38 07.0 -52 20 30 SBR .7 x .5 16.1 76 ESO 208-32
PGC 21516 07 39 52.1 -57 24 19 M 1.3 x .6 14.8 0 ESO 163-12, IRAS 7388-5717
PGC 21582 07 41 20.0 -55 10 49 SB 1.1 x .5 16.0 173 ESO 163-13
PGC 21604 07 42 03.2 -59 04 52 SB .9 x .8 14.9 ESO 123-19
PGC 21621 07 42 33.5 -60 56 06 S .9 x .3 16.6 23 ESO 123-20
PGC 21652 07 43 25.0 -60 11 09 S .8 x .6 15.6 ESO 123-21
PGC 21656 07 43 31.7 -51 40 57 SB 1.1 x .4 15.4 2578 174 ESO 208-34, IRAS 7422-5133
PGC 21660 07 43 43.1 -56 45 58 S 1.6 x .5 14.8 73 ESO 163-14, IRAS 7427-5638
PGC 21667 07 43 56.7 -59 02 54 .5 x .4 16.6 ESO 123-22
PGC 21690 07 44 38.3 -58 09 14 SB 2.2 x .3 15.0 107 ESO 123-23, IRAS 7436-5801
PGC 21709 07 45 11.1 -54 05 10 M 1.3 x .9 14.4 ESO 163-15
PGC 21727 07 45 38.0 -54 28 53 .9 x .4 15.6 111 ESO 163-16
PGC 21741 07 46 02.0 -60 18 20 S .9 x .1 17.2 56 ESO 123-24
PGC 21751 07 46 16.5 -54 58 44 .9 x  14.8 ESO 163-17
PGC 21798 07 47 12.1 -52 49 59 1.4 x .4 15.1 24 ESO 163-18
PGC 21829 07 47 58.6 -59 02 27 S .8 x .2 17.4 157 ESO 123-25
PGC 21889 07 49 18.7 -54 28 14 IB M 2.5 x 1.5 14.4 1047 162 ESO 163-19
PGC 21964 07 50 37.2 -64 15 44  x  17523 ESO 89-5
PGC 21980 07 51 05.8 -52 51 26 S .9 x .4 15.6 47 ESO 163-20
PGC 22033 07 51 55.9 -52 30 18 S 1.0 x .2 16.8 155 ESO 209-6
PGC 22099 07 53 32.3 -62 51 01 .3 x .3 16.9 ESO 89-6
PGC 22210 07 55 52.1 -52 18 27 LB 2.1 x 1.3 13.2 1095 126 NGC 2502, ESO 209-8
PGC 22215 07 55 57.2 -59 52 10 S .8 x .2 16.8 64 ESO 124-1, IRAS 7551-5944
PGC 22216 07 55 58.2 -59 52 07 M .5 x .3 16.4 ESO 124-1A
PGC 22243 07 56 23.3 -59 22 00 S .8 x .2 16.8 14 ESO 124-2, IRAS 7554-5913
PGC 22262 07 56 47.2 -61 19 49 S .6 x .5 16.2 ESO 124-4
PGC 22298 07 57 17.6 -59 19 39 S .7 x .4 16.0 33 ESO 124-5
PGC 22455 08 00 31.1 -53 21 45 S .9 x .4 15.7 40 ESO 164-1, IRAS 7592-5313
PGC 22461 08 00 38.5 -61 15 58 S 1.0 x .7 15.3 149 ESO 124-7
PGC 22589 08 03 00.4 -58 42 25 S .9 x .2 16.6 50 ESO 124-8
PGC 22636 08 03 59.3 -55 52 46 L 1.0 x .8 14.9 ESO 164-2, IRAS 8028-5544
PGC 22664 08 04 23.3 -60 06 30 S 1.1 x .2 16.2 163 ESO 124-9
PGC 22667 08 04 24.5 -61 31 18 S 1.0 x .2 16.5 61 ESO 124-10, IRAS 8035-6122
PGC 22704 08 05 17.5 -53 34 39 L 1.4 x  13.8 ESO 164-3
PGC 22769 08 06 51.0 -53 30 32 L 1.9 x 1.3 13.5 0 ESO 164-4
PGC 22799 08 07 20.4 -61 43 11 L 1.3 x .3 15.0 114 ESO 124-11, IRAS 8065-6134
PGC 22822 08 07 50.3 -61 46 01 M .7 x .4 15.8 8108 ESO 124-12
PGC 22826 08 07 53.7 -53 18 12 S .9 x .4 15.7 172 ESO 164-5
PGC 22858 08 08 42.0 -61 40 22 S .9 x .3 15.8 30 ESO 124-13
PGC 22868 08 08 52.0 -61 18 40 SB  x  SGC
PGC 22879 08 09 12.2 -61 39 36 L 1.5 x .7 14.1 133 ESO 124-14
PGC 23009 08 12 32.9 -57 14 40 E 1.2 x 1.0 14.0 SGC
PGC 23177 08 16 05.1 -54 11 06 M .5 x .3 16.4 8995 ESO 164-6, IRAS 8148-5401
PGC 23195 08 16 29.2 -63 02 57 2.7 x .1 15.5 15 ESO 89-14
PGC 23365 08 19 51.6 -54 39 44 S .9 x .3 15.9 103 ESO 164-7
PGC 23550 08 23 40.8 -60 52 34 SB 1.7 x .8 14.3 42 ESO 124-15, IRAS 8227-6042
PGC 23623 08 25 07.0 -55 17 21 S 1.4 x .5 15.0 90 ESO 164-9
PGC 23666 08 26 12.8 -54 02 00 S 1.5 x  13.6 1054 ESO 164-10
PGC 23804 08 29 02.1 -60 58 05 S 1.1 x .2 16.0 133 ESO 124-16, IRAS 8280-6048
PGC 23835 08 29 40.3 -55 36 07 .9 x .7 15.1 ESO 164-11, IRAS 8284-5526
PGC 23924 08 31 39.4 -59 47 08 SB 1.6 x 1.1 14.4 6366 20 ESO 124-18, FAIR 275, IRAS 8306-5936
PGC 23930 08 31 53.5 -59 46 57 S .8 x .7 14.9 6381 ESO 124-19, IRAS 8308-5936
PGC 23971 08 32 46.7 -63 42 36 S 1.4 x .3 15.4 33 ESO 90-2
PGC 24085 08 34 47.5 -57 38 48 SB 1.7 x .4 15.0 106 ESO 165-1
PGC 24105 08 35 13.5 -58 36 50 S .8 x .3 16.0 103 ESO 125-1
PGC 24161 08 36 01.1 -63 39 24 S 1.0 x .9 14.6 28 ESO 90-3
PGC 24227 08 37 22.6 -57 33 21 S 1.0 x .2 16.5 13 ESO 165-3, IRAS 8360-5723
PGC 24229 08 37 24.7 -55 07 27 LB 2.2 x 1.9 10.8 1051 104 NGC 2640, ESO 165-2, IRAS 8360-5456
PGC 24303 08 38 36.9 -64 20 32 IB 1.6 x 1.2 15.1 92 ESO 90-4
PGC 24347 08 39 35.8 -63 07 48 S 1.0 x .3 16.0 126 ESO 90-5, IRAS 8386-6257
PGC 24435 08 41 47.9 -61 35 36 S .9 x .3 16.2 136 ESO 125-2
PGC 24593 08 45 12.1 -61 20 06 1.2 x .7 14.7 155 ESO 125-3
PGC 24675 08 47 03.3 -60 37 54 S 1.9 x .2 15.8 91 ESO 125-4
PGC 24704 08 47 44.7 -61 39 44 SB 1.0 x .7 15.0 130 ESO 125-5
PGC 24848 08 50 35.2 -61 16 41 L 1.2 x 1.0 14.4 108 ESO 125-6
PGC 24959 08 53 29.3 -59 13 02 E .9 x  14.4 2715 NGC 2714, ESO 125-7
PGC 25043 08 55 15.6 -63 24 15 S .9 x .3 15.9 51 ESO 90-8, IRAS 8543-6312
PGC 25313 09 00 44.2 -63 48 19 S 1.0 x .7 15.0 127 ESO 90-13, IRAS 8597-6336
PGC 25356 09 01 36.6 -64 16 16 S M 1.4 x .3 15.4 6606 ESO 90-14, IRAS 9006-6404
PGC 25357 09 01 36.6 -64 16 16 L M 1.5 x .3 15.5 ESO 90-14A
PGC 25358 09 01 36.6 -64 16 16 L M 1.5 x .3 15.5 ESO 90-14B
PGC 25381 09 02 13.2 -58 54 48 S 1.0 x .3 15.8 158 ESO 125-8
PGC 25392 09 02 25.0 -73 59 14 M .7 x .3 15.3 5694 165 ESO 36-16, IRAS 9025-7347
PGC 25455 09 04 02.2 -72 03 25 L RM 1.0 x .8 14.5 ESO 60-26, IRAS 9038-7151
PGC 25460 09 04 08.3 -72 03 01 I R 1.1 x .7 14.8 128 ESO 60-27
PGC 25516 09 05 31.1 -65 00 10 S .9 x .2 16.6 157 ESO 90-16
PGC 25538 09 06 05.9 -72 49 43 S .8 x .3 15.9 85 ESO 36-17
PGC 25553 09 06 30.0 -75 23 39 S 1.0 x .2 16.7 140 ESO 36-18
PGC 25665 09 07 51.3 -73 57 07 .8 x .6 15.4 90 ESO 36-20
PGC 25733 09 08 46.9 -74 08 57 S 1.0 x .2 16.0 48 ESO 36-21
PGC 25761 09 09 03.3 -67 55 57 S 1.8 x .4 13.3 1576 114 NGC 2788, ESO 61-2, IRAS 9083-6743
PGC 25864 09 10 24.1 -58 33 54 1.0 x .5 15.2 141 ESO 125-9
PGC 25960 09 12 34.6 -63 12 19 S .9 x .3 15.8 79 ESO 91-2
PGC 25964 09 12 37.1 -58 50 31 1.0 x .7 14.4 2844 ESO 126-1, IRAS 9112-5838
PGC 26001 09 13 30.4 -60 47 22 S 1.2 x 1.1 13.6 2940 ESO 126-2, FAIR 280, IRAS 9122-6034
PGC 26003 09 13 32.4 -63 37 40 S 2.2 x 1.5 13.0 74 ESO 91-3, FAIR 281, IRAS 9124-6325
PGC 26017 09 13 44.7 -69 20 05 S 2.7 x 2.0 12.6 118 NGC 2836, ESO 61-3, IRAS 9131-6907
PGC 26026 09 13 49.8 -69 38 41 E 3.4 x 2.4 11.6 90 NGC 2822, ESO 61-4, IRAS 9132-6926
PGC 26062 09 14 39.0 -60 26 01 SB 1.8 x 1.1 13.4 135 ESO 126-3, IRAS 9133-6013
PGC 26066 09 14 42.0 -60 44 43 SB 1.4 x 1.4 14.7 ESO 126-4
PGC 26114 09 15 36.4 -63 04 16 SB 1.6 x 1.3 13.4 2857 120 NGC 2842, ESO 91-4, FAIR 282, IRAS 9144-6251
PGC 26115 09 15 37.5 -64 35 34 M .3 x .2 17.4 ESO 91-5
PGC 26117 09 15 38.6 -64 35 58 M .7 x .6 15.9 ESO 91-5A
PGC 26133 09 15 56.9 -65 13 47 SB 1.4 x .4 15.5 178 ESO 91-6
PGC 26138 09 16 01.0 -72 33 54 S 1.0 x .6 14.6 45 ESO 61-5, IRAS 9157-7221
PGC 26205 09 16 53.8 -75 17 27 S .9 x .6 15.4 125 ESO 36-22
PGC 26236 09 17 30.9 -62 53 03 SB 1.9 x 1.0 13.8 177 ESO 91-7, IRAS 9163-6240
PGC 26248 09 17 40.7 -59 36 57 S 1.0 x .5 16.0 153 ESO 126-5, IRAS 9161-5923
PGC 26319 09 18 53.3 -67 47 32 1.0 x .7 15.4 ESO 61-6
PGC 26361 09 19 32.8 -65 11 51 S 1.0 x .4 15.4 90 ESO 91-8
PGC 26364 09 19 34.1 -68 37 51 SB 1.3 x .8 14.4 22 ESO 61-7
PGC 26383 09 19 54.7 -68 54 35 S 1.9 x .6 13.5 108 ESO 61-8, IRAS 9192-6841
PGC 26406 09 20 13.1 -60 13 54 SB 1.1 x .7 15.7 SGC
PGC 26496 09 21 45.6 -59 29 03 M .6 x .3 16.7 95 ESO 126-9
PGC 26502 09 21 48.2 -59 29 07 M .5 x .3 16.0 ESO 126-9A
PGC 26532 09 22 25.1 -61 02 59 SB 1.8 x .7 13.9 145 ESO 126-10, IRAS 9211-6050
PGC 26573 09 23 15.2 -75 00 45 S 1.1 x .8 14.6 50 ESO 37-2, IRAS 9233-7448
PGC 26592 09 23 24.1 -63 48 44 L 2.1 x 1.6 12.7 2907 78 NGC 2887, ESO 91-9
PGC 26596 09 23 26.6 -63 40 44 S 1.8 x .3 15.3 49 ESO 91-11, IRAS 9222-6327
PGC 26600 09 23 28.5 -62 52 56 S 1.1 x .3 15.8 63 ESO 91-10
PGC 26662 09 24 31.7 -63 14 41 SB 1.0 x .9 15.2 35 ESO 91-12
PGC 26772 09 26 23.1 -60 36 57 SB 1.4 x 1.0 14.3 63 ESO 126-11
PGC 26801 09 27 06.2 -62 34 06 S .9 x .3 16.3 21 ESO 126-12
PGC 26824 09 27 28.4 -70 23 49 S 1.9 x .2 15.8 55 ESO 61-9
PGC 26828 09 27 32.1 -60 46 13 S 1.9 x .9 14.4 112 ESO 126-13, IRAS 9262-6033
PGC 26832 09 27 35.7 -66 22 13 S 1.0 x .4 15.2 41 ESO 91-13, IRAS 9266-6609
PGC 26888 09 28 26.3 -60 48 03 L 1.8 x 1.0 13.5 63 ESO 126-14
PGC 26900 09 28 44.3 -60 51 22 S 1.5 x .3 15.2 142 ESO 126-15
PGC 26921 09 29 21.0 -60 41 35 S 1.1 x .6 15.2 45 ESO 126-16
PGC 26946 09 29 44.5 -71 03 56 S 1.3 x .3 15.5 25 ESO 61-10
PGC 26956 09 29 57.7 -62 10 55 L 2.0 x 1.2 13.4 120 ESO 126-17, IRAS 9286-6157
PGC 26971 09 30 11.8 -63 05 20 S .9 x .4 16.0 45 ESO 91-14
PGC 27019 09 31 09.3 -59 47 58 S .8 x .3 16.5 163 ESO 126-18, IRAS 9296-5933
PGC 27098 09 32 37.6 -74 15 16 .5 x .4 16.7 0 ESO 37-4
PGC 27201 09 34 14.3 -61 16 49 IB 1.9 x 1.6 14.0 ESO 126-19, IRAS 9328-6103
PGC 27288 09 35 49.8 -62 00 29 S 1.0 x .7 15.3 164 ESO 126-20
PGC 27337 09 36 29.9 -62 05 54 L 1.1 x 1.0 14.4 ESO 126-21
PGC 27341 09 36 32.8 -63 56 43 SB 1.2 x .7 14.8 85 ESO 91-15
PGC 27369 09 37 00.5 -60 55 50 SB 1.3 x .6 15.4 135 ESO 126-22
PGC 27431 09 37 51.3 -62 09 04 S 1.6 x .6 14.4 11 ESO 126-23, IRAS 9365-6155
PGC 27458 09 38 14.2 -63 29 05 S 1.6 x .4 14.1 122 ESO 91-16, IRAS 9369-6315
PGC 27465 09 38 19.2 -70 05 24 S 1.8 x .3 14.8 70 ESO 61-11, IRAS 9375-6951
PGC 27476 09 38 29.6 -61 49 47 SB 1.5 x .9 14.0 150 ESO 126-24, IRAS 9371-6136
PGC 27481 09 38 31.8 -63 56 00 SB 1.4 x 1.0 14.3 145 ESO 91-17
PGC 27487 09 38 33.8 -61 44 18 L 1.1 x .8 14.4 86 ESO 126-25, IRAS 9371-6130
PGC 27569 09 39 46.0 -68 49 21 S 1.3 x .9 14.4 145 ESO 61-13
PGC 27953 09 45 18.9 -71 16 23 S .9 x .3 16.1 7 ESO 61-14
PGC 28015 09 46 08.6 -63 16 30 S 1.8 x .3 15.8 65 ESO 91-18, IRAS 9447-6302
PGC 28025 09 46 17.5 -68 54 55 S 2.2 x 1.3 13.5 16 ESO 61-15, IRAS 9453-6840
PGC 28044 09 46 28.2 -74 35 44 SB 2.9 x .8 13.9 95 ESO 37-5
PGC 28193 09 48 42.3 -69 28 31 1.5 x .4 15.1 110 ESO 61-16
PGC 28298 09 50 08.0 -73 55 17 SB 3.8 x 3.6 11.6 1264 NGC 3059, ESO 37-7, IRAS 9496-7341
PGC 28457 09 52 33.7 -69 04 04 1.1 x .7 14.8 121 ESO 61-17
PGC 28683 09 56 20.9 -70 54 19 S 1.1 x .3 15.7 22 ESO 61-18
PGC 28713 09 56 44.7 -68 33 50 S 1.1 x .2 15.4 2 ESO 61-19, IRAS 9556-6819
PGC 28717 09 56 47.3 -65 37 37 L 1.1 x .9 14.3 80 ESO 92-1
PGC 28812 09 58 31.9 -69 00 36 SB 1.0 x .7 14.8 40 ESO 61-21
PGC 28814 09 58 31.9 -69 00 29 SB 1.1 x .7 14.9 30 ESO 62-1, IRAS 9574-6846
PGC 28816 09 58 35.0 -68 18 47 S 1.0 x .4 14.8 104 ESO 61-20, IRAS 9574-6804
PGC 28877 09 59 29.6 -67 18 13 SB 1.5 x .5 15.0 96 ESO 92-3
PGC 28895 09 59 45.5 -67 38 32 SB 1.6 x .6 14.8 62 ESO 92-4
PGC 29003 10 01 13.9 -75 00 54 M .8 x .3 16.1 ESO 37-8
PGC 29141 10 03 19.0 -64 58 04 SB 1.9 x 1.1 13.4 40 ESO 92-6, IRAS 10019-6443
PGC 29160 10 03 33.5 -67 26 52 IB M 2.0 x .3 15.6 83 NGC 3136A, ESO 92-7
PGC 29200 10 04 11.5 -66 48 36 LBR 1.0 x .9 14.7 SGC
PGC 29202 10 04 16.8 -75 28 43 SB 2.5 x 2.2 13.1 ESO 37-10, IRAS 10037-7514
PGC 29207 10 04 18.4 -74 55 49 LB 1.3 x .7 14.6 48 ESO 37-9
PGC 29259 10 05 08.7 -70 49 08 S 1.3 x .8 14.5 82 ESO 62-3
PGC 29268 10 05 14.4 -67 44 56 S .9 x .8 15.0 ESO 62-2, IRAS 10039-6730
PGC 29311 10 05 48.2 -67 22 39 E 3.3 x 2.4 11.7 1713 30 NGC 3136, ESO 92-8
PGC 29331 10 06 02.5 -67 03 52 S 1.2 x .4 15.8 107 ESO 92-9
PGC 29401 10 07 00.8 -64 21 41 IB 1.0 x .8 16.0 ESO 92-10
PGC 29511 10 08 51.3 -67 01 39 SB M 2.2 x 1.3 14.4 ESO 92-12B
PGC 29512 10 08 51.3 -67 01 39 SB M 3.0 x 1.2 12.5 1352 175 IC 2554, ESO 92-12, IRAS 10075-6647
PGC 29513 10 08 51.3 -67 01 39 IB M 2.2 x 1.3 14.7 ESO 92-12A
PGC 29597 10 10 13.2 -67 00 18 E M 1.4 x .8 12.8 1780 30 NGC 3136B, ESO 92-13
PGC 29644 10 10 52.8 -66 38 49 LB 1.5 x .7 13.4 116 ESO 92-14
PGC 29652 10 11 01.2 -67 08 38 S 1.1 x 1.0 14.5 ESO 92-15, IRAS 10096-6653
PGC 29709 10 12 07.0 -72 50 28 S 1.2 x .3 15.1 73 ESO 37-11
PGC 29860 10 14 19.2 -64 54 20 S 1.1 x .3 15.4 95 ESO 92-17
PGC 29908 10 14 52.3 -72 17 46 S 1.1 x .4 15.4 162 ESO 62-4
PGC 29991 10 16 16.3 -64 52 00 S 1.0 x .2 16.6 127 ESO 92-19, IRAS 10148-6436
PGC 30060 10 17 39.1 -73 54 27 .7 x .6 15.3 40 ESO 37-12
PGC 30070 10 17 49.4 -68 32 27 S .9 x .2 16.6 125 ESO 62-5
PGC 30081 10 17 59.9 -73 49 52 S .8 x .3 14.8 126 ESO 37-13, IRAS 10170-7334
PGC 30130 10 19 00.1 -69 07 11 S .9 x .2 16.1 128 ESO 62-6
PGC 30140 10 19 06.2 -73 56 18 M .2 x .2 ESO 37-14
PGC 30157 10 19 17.7 -71 56 48 L 1.0 x .4 15.6 7 ESO 62-7
PGC 30273 10 21 05.4 -66 29 27 L 1.3 x .9 13.9 48 ESO 92-21
PGC 30337 10 21 57.9 -68 53 23 S 1.0 x .5 15.3 120 ESO 62-9
PGC 30599 10 25 33.2 -67 44 41 S .9 x .8 15.0 ESO 62-10, IRAS 10240-6729
PGC 31019 10 30 58.3 -74 44 09 S 1.0 x .3 15.7 150 ESO 38-1, IRAS 10299-7428
PGC 31099 10 31 57.9 -63 42 40 S 1.8 x .6 14.5 40 ESO 92-22, IRAS 10302-6327
PGC 31265 10 34 13.7 -73 14 26 SB 1.2 x .8 14.6 3390 177 IC 2596, ESO 38-2, FAIR 283, IRAS 10329-7258
PGC 31820 10 41 11.3 -73 22 07 S 1.2 x .9 14.5 32 ESO 38-5
PGC 32225 10 47 19.8 -72 25 36  x  7700 FAIR 285
PGC 32990 10 58 09.4 -69 39 05 SB 1.3 x .4 15.2 150 ESO 63-1, IRAS 10564-6923
PGC 33089 10 59 22.1 -69 42 42 S .9 x .6 15.2 106 ESO 63-2, IRAS 10576-6926
PGC 33098 10 59 26.6 -66 20 00 S 1.5 x .9 14.3 1470 140 ESO 93-3, FAIR 286, IRAS 10574-6603
PGC 33259 11 01 37.1 -72 29 27 S 1.1 x .8 14.7 74 ESO 63-4
PGC 33260 11 01 37.7 -70 57 09 L 1.4 x .5 15.1 31 ESO 63-3
PGC 33616 11 06 42.3 -75 37 57 1.0 x .7 14.9 121 ESO 38-8
PGC 33796 11 09 02.7 -68 34 41 SB 1.1 x .9 14.6 46 ESO 63-6
PGC 33819 11 09 28.3 -74 55 10 L M 1.3 x .5 15.0 SGC
PGC 33857 11 09 52.5 -67 23 47  x  ESO 93-6, FAIR 287, IRAS 11081-6707
PGC 33888 11 10 10.9 -69 24 24 S 1.0 x .3 15.8 164 ESO 63-7
PGC 33898 11 10 18.3 -69 14 30 S 1.0 x .7 15.0 130 ESO 63-8, IRAS 11083-6858
PGC 33970 11 10 59.6 -71 37 19 S 1.1 x .8 14.7 82 ESO 63-9
PGC 34048 11 11 44.3 -69 17 01 S .8 x .2 16.3 126 ESO 63-10
PGC 34147 11 13 08.4 -69 15 56 SB 3.2 x .3 14.7 173 ESO 63-11, IRAS 11111-6859
PGC 34297 11 15 04.8 -68 10 22 .8 x .7 15.1 ESO 63-12

Legend

Key to columns [144]
PGC PGC Number
RA Right Ascension (B2000.0)
Dec Declination (B2000.0)
mType Morphological type class
Dim Diameter (arcmin)
Btot Apparent total magnitude
HRV Heliocentric Radial Velocity (km/s)
PA Position Angle from North eastward in 1950 frame (°)
Names Name of the galaxy in other sources

Quellenangaben